Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5410/AB/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej Konferencji
pn. Nowe kierunki rozwoju jakości w ochronie zdrowia, w dniu 18 listopada 2011r.

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 12.10.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.