Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5384/AB/11 + Zmiany do SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, zgodnie z siwz.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 29.09.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiany do SIWZ
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *html


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.