Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5316/AB/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
usługę polegającą na kompleksowej obsłudze cateringowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej, która odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. w Ministerstwie Zdrowia
- przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5316/AB/11
Ogłoszenie → 22.08.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.