Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5265/JP/11 + Wyjaśnienia do specyfikacji + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
organizacja i obsługa konferencji
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 12.07.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do specyfikacji
21.07.2011r. formacie *html
20.07.2011r. formacie *html

Wynik postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.