Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5267/AB/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
archiwizacja dokumentów stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego (kat. A) oraz materiały niearchiwalne, posiadające czasową wartość praktyczną (kat. B) z lat 2000-2008 w ilościach: - akta kategorii A - 70 mb. - akta kategorii B - 530 mb
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 29.06.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.