Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr. MZ-AGZ-270-5122/AB/11 + Wyjaśnienia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie i dostawa bannerów
- przetarg nieograniczony Nr. MZ-AGZ-270-5122/AB/11
Ogłoszenie → 10.03.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.