Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11 +specyfikacja + Wyjaśnienia i zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania + Uzupełnione ogłoszenia o wyniku postępowania


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie → 02.02.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia i zmiany do siwz
04.02.2011 - formacie *html
09.02.2011 - formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *html
- formacie *pdf

Uzupełnione ogłoszenia o wyniku postępowania
- formacie *html
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.