Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4930/JP/10 + Zmiana SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawa dla Ministerstwa Zdrowia następującego sprzętu komputerowego: Część I - drukarka kolorowa A3 - 5 szt. - notebook - 5 szt. Część II - notebook - 3 szt. - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 1 szt. Część III - urządzenie wielofunkcyjne A4 - 2 szt. - projektor z ekranem - 1 szt. Część IV - notebook - 3 szt. Część V - licencji na oprogramowanie Microsoft Visio Pro 2007 PL, - licencji na oprogramowanie NERO. Część VI - urządzenie wielofunkcyjne A4 - 4 szt. Część VII - projektor z ekranem - 2 szt. Część VIII - notebook - 1szt
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 18.11.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *pdf
- Załącznik nr 2 w formacie *rtf

Zmiana SIWZ
- formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.