Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-4882/AB/10 + Pytania i wyjaśnienia + Wynik


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Przygotowanie edytorskie, druk, oprawę i dostarczenie publikacji.
Ogłoszenie → 15.10.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *pdf
- Załącznik nr 2 w formacie *rtf

Pytania i wyjaśnienia
- formacie *html
- formacie *html
- formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postepowania
18.11.2010 formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.