Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4895/JP/10 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 7.10.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
- formacie *pdf

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.