Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4818/MT/10 + Informacje dodatkowe + Pytania i wyjaśnienia+ Wynik


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Ministerstwa Zdrowia
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 13.09.2010r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html
- w formacie *pdf

Informacje dodatkowe
- w formacie *pdf

Pytania i wyjaśneinia
- w formacie *html

Wynik postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.