Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10 + Zmiana treści ogłoszenia + Zmiana teści SIWZ + Pytania i odpowiedzi + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 06.08.2010 r.
- formacie *html
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
- formacie *pdf

Zmiana treści ogłoszenia
- formacie *html
- formacie *pdf

Zniana treści SIWZ
- formacie *html
- formacie *pdf

Pytania i odpowiedzi
- formacie *html
- formacie *pdf

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.