Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4786/JP/10 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup biletów lotniczych
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 27.07.2010r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
- formacie *pdf

Wyjaśnienia do SIWZ
- formacie *html
- formacie *pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.