Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.

Kompletną ofertę złożyło 16 niżej wymienionych Oferentów:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław;
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin;
3. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50;
4. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa;
6. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;
7. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa;
8. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok;
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;
10. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego, ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów;
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice;
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze;
13. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego, ul. Langiewicza 2, 25-381 Kielce
14. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn;
15. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań;
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.