Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”.
Kompletną ofertę złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. St. Popowskiego, ul Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.