Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci”.
Kompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:

1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław.
3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.