Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”.
Kompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:
1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2) Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
3) Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.