Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie na lata 2012- 2013

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru oraz podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”. Zostały wyłonione ośrodki wymienione w załączniku nr 1a i 1b

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Załącznik nr 1a„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym” – lista realizatorów wybranych na 2012 r.
1. Gastromed Sp. k. NZOZ, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
2. ARDI Sp. z o.o. Odział NZOZ Endomedica, ul. Witkacego 2c, 95-100 Zgierz
Przyznane środki finansowe: 294 000 zł
3. Endoterapia PFG Ambulatorium Filia Nr 1, Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
4. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Przyznane środki finansowe: 672 000 zł
5. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „MEDYK” s.c., ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin
Przyznane środki finansowe: 294 000 złZałącznik 1b„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym” – lista realizatorów wybranych na 2013 r.
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
2. Gastromed Sp. k. NZOZ, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
3. NZOZ Endomed Buszkiewicz, Gabryniewski, spółka jawna, ul. Obotrycka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
4. ARDI Sp. z o.o. Odział NZOZ Endomedica, ul. Witkacego 2c, 95-100 Zgierz
Przyznane środki finansowe: 336 000 zł
5. „ENDOMED” Janusz Romanowski sp. j., ul. Ks. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
Przyznane środki finansowe: 210 000 zł
6. Endoterapia PFG Ambulatorium Filia Nr 1, Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
7. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Przyznane środki finansowe: 630 000 zł
8. NZOZ „Centrum Gastroenterologii”, ul. Jana Pawła II 6,8, 43-300 Wodzisław Śląski
Przyznane środki finansowe: 294 000 zł
9. Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „MEDYK” s.c., ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł
10. NSZOZ „Termedica”, Os. Bolesława Chrobrego 101, 60-681 Poznań
Przyznane środki finansowe: 420 000 zł


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.