Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: ” „Neurologia - szkolenia personelu medycznego”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
 Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
-brak ofert
Ogłoszenie konkursowe23 lipca 2009 roku

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.