Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.


Warszawa, dnia 9 września 2009 r.OGŁOSZENIEo rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”, jako jednego z zadań programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
Zgodnie z § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 9), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, postępowanie konkursowe w ramach programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011" w zakresie zadania pn.: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”, zostało rozstrzygnięte. W związku z powyższym wyłoniona została oferta Instytutu Żywności i Żywienia z siedzibą w Warszawie, któremu przyznane zostały środki finansowe na realizację ww. zadania w 2009 r. w wysokości 120 000 zł.
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.