Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”


Warszawa, dn. 8 września 2009 rokuOGŁOSZENIE


O rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD” w zakresie następującego zadania „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”.


Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych, Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD” w zakresie zadania „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” zostały wyłonione następujące jednostki oraz przyznano środki publiczne:
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn: 343 750 zł.
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 58, 50-369 Wrocław: 331 500 zł.
 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola: 238 000 zł.
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice: 297 500 zł.Ogłoszenie konkursowe18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.