Informacja o jednostkach spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”


Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,
2. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik,
4. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Pisarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych.
1. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec,
2. Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, daty i podpisu na każdej stronie kopii wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej i kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków. Brak pieczątki za zgodność z oryginałem i daty na kopii statutu jednostki.

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 sierpnia 2009 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 28 lipca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.