Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”


OGŁOSZENIE


O rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD” w zakresie następującego zadania „Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL-2”

Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych, Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD” w zakresie zadania „Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL-2” została wyłoniona następująca jednostka oraz przyznano środki publiczne:
 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa: 116 250 złOgłoszenie konkursowe → 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.