Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”


OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo
– naczyniowego na rok 2009 - POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalnosci Mitralnej - PIMAR”


Zgodnie z § 9 ust 1. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych, Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD” w zakresie wyżej wymienionego zadania, zostały wyłoniona następująca jednostka, której przyznano środki w wysokości:
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2 -100 000 zł


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.