Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: „Sieć pododdziałów udarowych”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.
2. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1 48-300 Nysa.
4. 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk.
5. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. Wodociągowa 4, Opole.
6. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
7. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450, Stalowa Wola.
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
9. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
10. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
12. Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316, Bielsko-Biała.
13. Szpital Specjalistyczny im. M. Klimantowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice.
14. Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.
17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.
19. Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
20. SP ZOZ "Zespół Opieki Zdrowotnej”, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko.
21. SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm.
22. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice.
23. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź.
25. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.
26. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.
27. Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
28. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice.
29. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze.
30. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnystaw.
31. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
32. Szpital Kolejowy im. Dr med.. Włodzimierza Roeflera SP ZOZ, ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków.
33. Szpital Specjalistyczny ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna.
34. Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa.
35. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Dr W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa.
36. Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Babińskiego ul. Dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
37. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.
38. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice.
39. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów.
40. Szpital Specjalistyczny im. Św. Adalberta SP ZOZ, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk.
41. Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
42. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.
43. Samodzielny Szpital św. Jana, ul. Dr J. Balewskiego 1, 33-200 Starogard Gdański.
44. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskie-Curie 24A, 15-276 Białystok.
45. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.
46. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło.
47. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.
48. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.
49. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka- Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław.
50. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
51. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
52. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.


II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
2. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
3. Regionalny Szpital (2) w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg:
- brak klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i daty w następujących dokumentach:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statucie jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
5. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa:
- brak potwierdzonego za zgodność z oryginałem:
 statutu jednostki,
6. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Abramowiecka 20-442 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
7. SP ZOZ "Zespół Opieki Zdrowotnej" ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko:
- oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego jest nieaktualne (dotyczy 2007r).
8. ZOZ w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska:
- brak podpisu, parafki przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.
10. SP ZOZ Świdnica, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica:
- brak podpisu głównego księgowego na załącznikach nr 1 i nr 3.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
12. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Łomża, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
13. Samodzielny Publiczny ZOZ, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 1b, 41-902 Bytom:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
14. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin:
- brak oświadczenia dyrektora o gotowości wyodrębnienia pododdziału udarowego,
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego,
- brak oświadczenia dyrektora o gotowości zatrudnienia pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego ( załącznik 4).
- brak pisemnego zobowiązania dyrektora jednostki o uczestnictwie w programie monitorowania stosowania metod diagnostyczno-terapeutycznych w różnych ośrodkach w Polsce - Szpitalny Rejestr Udarów Mózgu.
15. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22- 400 Zamość:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin:
- brak upoważnienia dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
17. Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki.
19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź:
- brak oświadczenia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
20. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr B. Hagera, ul. Pyskowicka 47, 42-612 Tarnowskie Góry:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
21. SP Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice:
- brak daty przy oświadczeniu konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki.
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.
23. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ:
- brak aktualnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć pododdziałów udarowych”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.