Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- - „POLKARD 2009” pn. „Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
II. Lista ofert niespełniających warunki formalne:
BrakOgłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.