Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt. „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. brak ofert niespełniających kryteriów formalnych.Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.