Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
2. Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
BrakOgłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.