Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 8 lipca 2009 rokuOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” rozdysponowano kwotę
w wysokości 20 000 000,00 zł - środki majątkowe - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec – przyznano kwotę w wysokości 3 333 334,00 zł
2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość – przyznano kwotę w wysokości 3 782 800,00 zł
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-817 Radom – przyznano kwotę w wysokości 3 333 333,00 zł
4. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów – przyznano kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł
5. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła – przyznano kwotę w wysokości 3 217 200,00 zł
6. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin – przyznano kwotę w wysokości 3 333 333,00 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.