Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii”
oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii”
zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Środki finansowe dla poniższych realizatorów zostaną przekazane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, Plac Hirszfelda 12 – wartość dofinansowania – 6 830 600 zł;
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – wartość dofinansowania – 5 258 525 zł;
3. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 – wartość dofinansowania – 3 303 100 zł;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – wartość dofinansowania – 5 555 600 zł;
5. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – wartość dofinansowania – 4 238 100 zł;
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – wartość dofinansowania – 7 723 100 zł;
7. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a – wartość dofinansowania – 5 173 100 zł;
8. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 – wartość dofinansowania – 10 443 100 zł;
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 – wartość dofinansowania – 6 809 095 zł;
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 – wartość dofinansowania – 5 687 350 zł;
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – wartość dofinansowania – 11 039 800 zł;
12. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 – wartość dofinansowania – 3 270 800 zł;
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108- wartość dofinansowania – 3 230 850 zł;
14. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18 – wartość dofinansowania – 8 338 000 zł;
15. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – wartość dofinansowania – 8 489 800 zł;
16. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – wartość dofinansowania – 10 446 500 zł;
17. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15 – wartość dofinansowania – 2 624 800 zł;
18. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22- wartość dofinansowania – 8 154 330 zł;

Środki finansowe dla poniższych realizatorów zostaną przekazane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku:
19. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7 – wartość dofinansowania – 7 310 765 zł;
20. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 – wartość dofinansowania – 1 956 020zł;
21. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15 – wartość dofinansowania – 4 581 500 zł;
22. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37 – wartość dofinansowania – 5 429 800 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.