Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Centralna weryfikacja wyników:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – kwota przyznana - 54 400 zł.
2. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 – kwota przyznana - 73 300 zł
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 – kwota przyznana - 138 500 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – kwota przyznana - 39 500 zł
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 – kwota przyznana - 88 000 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.