Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 lipca br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29 – kwota przyznana – 130 220 zł;
2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2 – kwota przyznana – 104 620 zł;
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 – kwota przyznana – 100 040 zł;
4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 – kwota przyznana – 184 960 zł;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 – kwota przyznana – 101 800 zł;
6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11 – kwota przyznana – 81 280 zł;
7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 – kwota przyznana – 486 200 zł;
8. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a – kwota przyznana – 154 720 zł;
9. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 – kwota przyznana – 92 050 zł;
10. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a – kwota przyznana – 40 540 zł;
11. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 – kwota przyznana – 224 000 zł;
12. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18 – kwota przyznana – 65 950 zł;
13. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 – kwota przyznana – 38 500 zł;
14. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 – kwota przyznana – 102 900 zł;
15. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 – kwota przyznana – 215 200 zł;
16. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Garbary 15 – kwota przyznana – 348 600 zł;
17. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 24/26 – kwota przyznana – 257 200 zł;
18. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60 – 535 Poznań, ul. Polna 33 – kwota przyznana – 82 520 zł;
19. Szpital Przemienienia Pańskiego, 61 – 848 Poznań, ul. Długa ½ – kwota przyznana – 78 000 zł;
20. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – kwota przyznana – 1 209 000 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.