Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni HLA wdrażających pilotażowo badania potencjalnych dawców szpiku


I. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce,
2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ. ul. I Armii W.P. 8, 20-078 Lublin,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice,
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, Poznań.

II. Brak Oferentów niespełniających warunków formalnych.


Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.