Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE


o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie: – Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego zostały wyłonione ośrodki wymienione
w Załączniku nr 1.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz placówek nie zakwalifikowanych do programu wraz ze wskazaniem braków merytorycznych.

Załącznik nr 3 zawiera wykaz placówek zakwalifikowanych do programu warunkowo.

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że rozpoczęcie realizacji badań kolonoskopowych nie może być wcześniejsze niż data opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Ponadto Departament uprzejmie informuje, że umowy na realizację Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego planowane są do przekazania realizatorom w miesiącu czerwcu.Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.