e - zdrowie
Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM

Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków wynikających z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.