Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Ogłoszenie

Lista jednostek spełniających wymagania formalne:
Centralny Szpital Kliniczny , 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1aOgłoszenie konkursowe 23 lutego 2011 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.