Wzory dokumentów przeznaczonych dla realizatorów programu zdrowotnego pn.: "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"


- Regulamin uczestnictwa w programie zdrowotnym pn.: "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"
plik w formacie *rtf
plik w formacie *pdf

- Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych (wzór)
Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe z realizacji Umowy (wzór)
plik w formacie *xls

- Miesięczne sprawozdanie merytoryczne z wykonania Umowy (wzór)
plik w formacie *xls


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.