Tryb spotkań w sprawie PSO


Departament Matki i Dziecka uprzejmie informuje, że wszelkie propozycje spotkań klientów zewnętrznych w sprawie realizowanego Programu Szczepień Ochronnych, kierowane do Ministra Zdrowia lub Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka, podlegają zasadom określonym w Procedurze z dnia 19 lutego 2008 r. sporządzonej przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie Przyjmowania klientów zewnętrznych, zamieszczonej na stronie internetowej Ministra Zdrowia.

Powyższa procedura, określa zasady organizacji, przyjmowania i dokumentowania spotkań z klientami zewnętrznymi Ministra właściwego w sprawach polityki lekowej oraz Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.
Dagmara Korbasińska
Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.