Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

ul. Z±bkowska 41
03-736 Warszawa

telefon:

(022) 492-11-00

fax:

(022) 492-11-09
strona internetowa: www.urpl.gov.pl


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.