Inspektor do spraw Substancji Chemicznych


Inspektor do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 £ód¼
Tel: +48 42 2538 400/401
Fax: +48 42 2538 444
www.chemikalia.gov.pl


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.