Rada do Spraw Osób Niesamodzielnych


Przewodniczący Rady
prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

Wiceprzewodniczący Rady
prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

Sekretarz Rady
Małgorzata Krowiak, radca generalny, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

Członkowie Rady
a) prof. Barbara Bień, Akademia Medyczna w Białymstoku,
b) prof. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski,
c) prof. Jerzy Kiwerski, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
d) prof. Olga Kowalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
e) Elżbieta Szwałkiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
f) prof. Gertruda Uścińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
g) prof. Katarzyna Wieczorowska – Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
h) prof. Ludmiła Waszkiewicz, Akademia Medyczna we Wrocławiu.


Powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych
Dz.Urz.MZ.07.14.76

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.