Rada do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia


Przewodniczący:
Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, któremu przewodniczy – jako Przewodniczący – osoba wskazana przez Ministra.

Członkowie:
dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz po jednym przedstawicielu:
1) Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
2) Ministerstwa Edukacji Narodowej;
3) Ministerstwa Sportu i Turystyki;
4) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
5) Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie;
6) Instytutu Matki i Dziecka;
7) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki;
8) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
9) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych;
12) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
13) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
14) Federacji Konsumentów;
15) Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców;
16) Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków;
17) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”;
18) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”;
19) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;
20) Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy;
21) Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR;
22) Telewizji Polskiej SA;
23) Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;
24) Polskiego Związku Fitness & Wellness;
25) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności;
26) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Powołana zarządzeniem: Dz.Urz.MZ.07.17.93
Zmieniona zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.30

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.