Rada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach


1) Dariusz Poznański – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Antoni Junosza-Szaniawski – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Anna Marynowicz – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Magdalena Machura – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Aleksandra Andruszczak-Zin – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem: Dz.Urz.MZ.12.97
Zmieniona zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.50

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.