Rada Społeczna Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


1) Barbara Dąbrowska – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Janusz Siemaszko – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Krystyna Górecka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Agnieszka Salwowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Monika Skomorowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Dz.Urz.MZ.12.98

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.