Rada Społeczna Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie


1) Dawid Stachurski – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Elżbieta Rusiecka-Kuczałek – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Jolanta Michałowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Barbara Dąbrowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Monika Skomorowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
Dz.Urz.MZ.12.99

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.