Rada Społeczna Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego


1) Dariusz Poznański – Przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Elżbieta Latoszek-Banasiak – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Krystyna Górecka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Magdalena Machura – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Aleksandra Andruszczak-Zin – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.87
Zmieniona zarządzeniem:
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.7
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.46

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.