Rada Społeczna Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


przewodniczący Rady
Władysław Puzoń – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

członkowie rady:
1) Krystian Frey – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Małgorzata Maślanka – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Władysław Grzeszczak – przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
4) Beata Cholewka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Marcin Antoniak – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.2012.80

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.