Rada Społeczna Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku


przewodniczący Rady:
Krystyna Czaplicka-Trojanowska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

członkowie
1) Mieczysław Adam Kuczyński – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Małgorzata Michalewicz – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Joanna Kujawa – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) Krzysztof Czajkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.Powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.2012.81

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.