Komisji psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających


Siedzibą Komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
jest Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Adres:
ul. Zalesie 1A
09-500 Gostynin skr. poczt. 139
telefon: (024) 235-79-92
fax: (024) 235-00-29W skład komisji wchodzą przedstawiciele:
ministra właściwego do spraw zdrowia – 2 osoby;
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – 2 osoby;
Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 1 osoba;
Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej – 3 osoby;
szpitala psychiatrycznego, w którym wykonywany jest środek zabezpieczający, wskazanego przez Komisję Szpitalnictwa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 1 osoba.Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających
- powołana zarządzeniem ( Dz.U.04.179.1854 a późn. zm)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.