Komisja do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”


Przewodniczący
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;

Sekretarz
przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi;

Członkowie
2 przedstawicieli Narodowego Centrum Krwi,
1 przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
1 przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.Komisja do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia - z późn. zm.
( Dz.Urz.MZ.06.04.15) → z dnia 23 lutego 2006 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.